produkcja: manufaktura janikowska

Most Siekierkowski przez Wisłę

w Warszawie

Most autostradowy przez Wartę

w Poznaniu

Most Świętokrzyski przez Wisłę

w Warszawie

Most przez Wisłę

w Płocku

Most autostradowy przez Wisłę

Grudziądz

Początki działalności
Firma Projektowanie i Wykonawstwo Obiektów Mostowych POMOST SC utworzona została w 1991 roku.

Zakres działalności
Podstawowy:
projektowanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich inwentaryzacje i projekty remontów
wykonywanie ekspertyz i orzeczeń technicznych weryfikacje projektów prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich.

Ponadto —
przy współpracy z innymi firmami i niezależnymi projektantami wykonujemy projekty: drogowe, organizacji ruchu, odwodnienia i kanalizacji, elektryczne, małej architektury oraz inne opracowania branżowe, a także mapy i badania gruntu.

Wykonujemy projekty na każdym poziomie szczegółowości:
studia techniczno-ekonomiczne koncepcje programowe projekty budowlane i wykonawcze rysunki warsztatowe projekty technologii montażu projekty mostów tymczasowych.

Doświadczenie
Wśród naszych opracowań znajdują się między innymi projekty:

Zleceniodawcy
Wśród naszych zleceniodawców znajdują się między innymi:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarządy Dróg Miejskich w Warszawie i innych miastach Centrum Handlowe IKEA w Warszawie Firmy z grupy Mostostal Warszawa SA Mosty Łódź SA Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze w Warszawie  VISTAL Sp. z o.o. w Gdyni.