produkcja: manufaktura janikowska
Most przez rzekę Rawkę na A2 foto: POMOST
Most przez rzekę Rawkę na A2 foto: POMOST
Most przez rzekę Rawkę na A2 foto: POMOST
Most przez rzekę Rawkę na A2 foto: POMOST
Most drogowy przez rzekę Rawkę

Lokalizacja: Autostradzie A2
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Opis konstrukcji

Całkowita długość mostu jest równa 597 m, szerokość 2 x 17,9 m.
Most składa się z 11 przęseł. Rozpiętość przęseł głównych 85 m.
Konstrukcja stalowa, zespolona z płytą betonową.

Zakres opracowania

Projekty wykonawczy.
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej.

Opracowanie projektu

2010—2011