produkcja: manufaktura janikowska
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Północny przez Wisłę

Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie

Opis konstrukcji

Przeprawa składa się z trzech mostów — dwóch drogowych i tramwajowego.
Całkowita długość mostu jest równa 800 m, szerokość 2 x 14,16 m + 13,56 m.
Rozpiętość przęseł: 45 + 65 + 110 + 160 + 110 + 3 x 67 + 60 + 45 m.
Konstrukcja stalowa, skrzynkowa ze współpracującą płytą betonową.

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy.
Projekty technologii montażu i rysunki warsztatowe.

Opracowanie projektu

2009—2012