produkcja: manufaktura janikowska
Most w Łomży przez Narew foto: POMOST
Most w Łomży przez Narew foto: POMOST
Most przez Narew

Lokalizacja: Łomża
Inwestor: Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Łomży

Opis konstrukcji

Most drogowy o całkowitej długości 240 m.
Most składa się z 6 przęseł. Rozpiętość przęseł głównych 60 m.
Konstrukcja kratowa, stalowa zespolona z płytą żelbetową.
Konstrukcja oparta jest na istniejących podporach starego mostu.

Zakres opracowania

Projekt nowej konstrukcji nośnej mostu.
Projekt remontu podpór.
Projekt technologii montażu.

Opracowanie projektu

1995—1996