produkcja: manufaktura janikowska
Most przez Pilicę w Warce, foto: POMOST
Most przez Pilicę w Warce, foto: POMOST
Most przez Pilicę w Warce, foto: POMOST
Most przez Pilicę w Warce, foto: POMOST
Most przez Pilicę

Lokalizacja: Warka
Inwestor: Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Kielcach

Opis konstrukcji

Most drogowy o całkowitej długości 152 m.
Most składa się z 5 przęseł. Rozpiętość przęseł głównych 31 m.
Konstrukcja belkowa, stalowa zespolona z płytą żelbetową.

Zakres opracowania

Projekty budowlany i wykonawczy nowej konstrukcji nośnej.
Projekt remontu i wzmocnienia podpór i fundamentów.
Projekt mostu tymczasowego.

Opracowanie projektu

1998