produkcja: manufaktura janikowska
Most na Warcie w Poznaniu foto: K. Janikowska
Most na Warcie w Poznaniu foto: K. Janikowska
Most na Warcie w Poznaniu foto: K. Janikowska
Most na Warcie w Poznaniu foto: K. Janikowska
Most przez Wartę

Lokalizacja: Poznań
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Zachodni w Poznaniu

Opis konstrukcji

Most drogowy, autostradowy o całkowitej długości 306 m i szerokości 2 x 18 m.
Most składa się z 5 przęseł. Rozpiętość przęsła głównego 84 m.
Most belkowy, stalowy zespolony z płytą żelbetową.

Zakres opracowania

Projekty budowlany i wykonawczy konstrukcji nośnej mostu.
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej.

Opracowanie projektu

1999