produkcja: manufaktura janikowska
Most przez Wisłę w Puławach foto: K. Janikowska
Most przez Wisłę w Puławach foto: K. Janikowska
Most przez Wisłę w Puławach foto: K. Janikowska
Most przez Wisłę w Puławach foto: K. Janikowska
Most przez Wisłę w Puławach foto: K. Janikowska
Most przez Wisłę w Puławach foto: K. Janikowska
Most przez Wisłę

Lokalizacja: Puławy
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wschodni w Lublinie

Opis konstrukcji

Most drogowy o całkowitej długości 1012 m i szerokości 22 m.
Most składa się z 14 przęseł. Rozpiętość przęsła głównego 212 m.
Most belkowy, stalowy zespolony z płytą żelbetową.
Przęsło główne o konstrukcji łukowej, stalowej.

Zakres opracowania

Projekty budowlany i wykonawczy.
Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej.
Projekt technologii montażu.

Opracowanie projektu

2001—2002 (projekty budowlany i wykonawczy)
2006—2007 (rysunki warsztatowe i projekt technologii montażu)