produkcja: manufaktura janikowska
Most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszawie foto: K. Janikowska
Most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszawie  foto: POMOST
Most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszawie foto: POMOST
Most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszawie foto: K. Janikowska
Most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszaiwe foto: K. Janikowska
Most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszawie foto: K. Janikowska
Most Świętokrzyski przez Wisłę w Warszawie, foto: K. Janikowska
Most Świętokrzyski
przez Wisłę

Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: Trasa Świętokrzyska Sp. z o.o.

Opis konstrukcji

Most drogowy o całkowitej długości 430 m i szerokości 26 m.
Most składa się z 5 przęseł. Rozpiętość przęseł głównych 180 + 140 m.
Most podwieszony, pylon betonowy, pomost stalowy zespolony z płytą żelbetową.

Zakres opracowania

Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej.
Elementy projektu technologii montażu mostu.

Opracowanie projektu

1999