produkcja: manufaktura janikowska
Wiadukty nad ul. Broniewskiego Warszawa foto: POMOST
Wiadukty nad ul. Broniewskiego Warszawa foto: POMOST
Wiadukty nad ul. Broniewskiego Warszawa foto: POMOST
Wiadukty nad ul. Broniewskiego Warszawa foto: POMOST
Wiadukty przy ul. Broniewskiego

Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Opis konstrukcji

Wiadukt drogowy o całkowitej długości 115 m i szerokości 2 x 14 m.
Wiadukt składa się z 5 przęseł.
Konstrukcja belkowa, żelbetowa.

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy konstrukcji nośnej i podpór wiaduktu.

Opracowanie projektu

1996