Założycielami spółki cywilnej Pomost SC w 1991 roku było dziewięciu byłych pracowników pracowni mostowej Biura Projektów „Stolica”, której kierownikiem był jeden z najwybitniejszych powojennych polskich mostowców, Inżynier Witold Witkowski – również jeden z współzałożycieli Spółki.

Spośród założycieli do dziś w Spółce projektują: Jerzy Bąk, Krzysztof Grej – prezes Spółki, Cezary Oleksiak, Wojciech Sałach i Mirosław Wyrzykowski. Wszyscy z nich są absolwentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

W roku 1996 powołana została do życia spółka Mostostal Pomost sp. z o.o., a jej wspólnikami zostali wymienieni wyżej wspólnicy Pomost SC oraz spółka Mostostal Warszawa SA. Na funkcję prezesa Spółki został powołany Jerzy Bąk. Po kilku latach działalności udziały Mostostalu Warszawa zostały wykupione przez pozostałych wspólników, zmieniona również została nazwa spółki na Pomost Warszawa sp. z o.o.

W skład naszego zespołu wchodziło zwykle kilkanaście osób. Obecnie są to:

Założyciele firmy

Jerzy Bąk – prezes Pomost Warszawa sp. z o.o., projektant, weryfikator
Krzysztof Grej – prezes Pomost s.c., projektant, weryfikator
Cezary Oleksiak – projektant, weryfikator
Wojciech Sałach – projektant, weryfikator
Mirosław Wyrzykowski – projektant, weryfikator

Projektanci

Cezary Lasocki – w Pomoście od 2018 r.
Krzysztof Pijanowski – w Pomoście od 2008 r.
Radosław Reczko – w Pomoście od 2006 r.

Asystenci projektantów

Korneliusz Bania – w Pomoście od 2019 r.
Kacper Bruś – w Pomoście od 2019 r.
Marek Jankowski – w Pomoście od 2018 r.
Karolina Toporek – w Pomoście od 2018 r.
Piotr Turulski – w Pomoście od 2006 r.

Obsługa techniczna

Hanna Najbauer – w Pomoście od 1998 r.
Elżbieta Świstowska – w Pomoście od 1991 r.