Oferujemy pełną obsługę projektową inwestycji:

 • Dokumentacja projektowa dla wszystkich etapów projektowania:

  • studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowe;
  • koncepcje programowe;
  • projekty budowlane i wykonawcze;
  • rysunki warsztatowe i projekty technologiczne (np. projekty montażu);
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej;

 • Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego;

 • Prognozy oddziaływania na środowisko;

 • Ekspertyzy budowlane;

 • Inwentaryzacja budowlana;

 • Nadzór inwestorski;

 • Konsultacje z rzeczoznawcami;

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.