Most im. Legionów Piłsudskiego w Płocku

Opis konstrukcji:

Most drogowo-kolejowy

690 m

długości całkowitej

Konstrukcja stalowa, kratownicowa.

Zakres opracowania:

  • Inwentaryzacja i projekt remontu kratownic i pomostu ortotropowego w części drogowej.

Opracowanie projektu: 1995 r.