Most przez Bug w Broku

Opis konstrukcji:

Most drogowy

402 m

długości całkowitej

Most składa się z 6 przęseł, długość przęsła nurtowego jest równa 88 m.

Obiekt o konstrukcji zespolonej, stalowe kratownicowe dźwigary współpracują ze sprężoną płytą betonową.

Uzyskano bardzo niski, dla tej klasy mostu, wskaźnik zużycia stali konstrukcyjnej – 210 kg/m2. Zastosowano rozwiązania konstrukcyjne zwiększające trwałość obiektu. Po ponad 25 latach eksploatacji na konstrukcji stalowej mostu nie ma śladów korozji.

Zakres opracowania:

  • Projekt budowlany.
  • Projekt wykonawczy.
  • Rysunki warsztatowe.
  • Projekt technologii montażu.

Opracowanie projektu: 1993-1994 r.

Galeria obiektu: