Most przez Wartę w ciągu autostrady A2

Opis konstrukcji:

Most autostradowy

306 m

długości całkowitej

2 * 18 m

szerokości

Most składa się z 5 przęseł, najdłuższe z nich ma 84 m.

Konstrukcja stalowa z płytą betonową.

Zakres opracowania:

  • Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji nośnej.
  • Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej.

Opracowanie projektu: 1999 r.

Galeria obiektu: